Wildixi seadmete rent

Wildixi seadmeid on võimalik juriidilistel isikutel kasutamiseks rentida.
Wildix HWSaaS seadmete rendipakkumise eelised:
- rendilepingu alguses kõik uued seadmed,
- uue tooteversiooni turuletulekul lisatasuta ümbervahetus
- rendiperioodil on alati tagatud töökorras seade, ka juhul kui seade puruneb kliendi süül
- seadmete rentija ei pea kasutama Wildxi tarkvara ega lahendusi
- rendilepingu lõpetamise võimalus koos seadmete tagastamisega, siis kui klient soovib!

Wildix HWaaS rendilepingu finantstingimused:
- rendiperioodi mõõtühik üks kalendrikuu, rendileping on tähtajatu
- minimaalne esimene rendiperiood on 6 kalendrikuud
- esimese kuue kalendrikuu tasu tuleb tasuda kohe ettemaksuna
- rendiperioodi tasu arve esitatakse jooksva kalendrikuu alguses, maksetähtajaga 14 päeva
- alates 7. kuust on automaatselt pikeneva rendiperioodi pikkuseks üks kalendrikuu
- katkestamise võimalus hiljemalt kümme päeva enne järgmise kalendrikuu algust

Küsige Wildix Huddle ja Wildix ubiconf-Voice lauatelefonide rendipakkumist: esecom@esecom.ee või telefonilt +372 602 5900.