Telefoni rent

Wildix seadmeid on võimalik juriidilistel isikutel kasutamiseks rentida.
Wildix HWSaaS seadmete rendipakkumise eelised:
- rendilepingu alguses kõik uued seadmed
- uue tooteversiooni turuletulekul lisatasuta ümbervahetus
- rendiperioodil on alati tagatud töökorras seade, ka juhul kui seade puruneb kliendi süül
- seadmete rentija ei pea kasutama Wildxi tarkvara ega lahendusi
- rendilepingu lõpetamise võimalus koos seadmete tagastamisega igal ajahetkel!

Wildix HWaaS rendilepingu finantstingimused:
 - rendiperioodi mõõtühik üks kalendrikuu, rendileping on tähtajatu
- minimaalne esimene rendiperiood on kuus kalendrikuud
- esimese kuue kalendrikuu tasu tuleb tasuda kohese ettemaksuna
- rendiperioodi tasu arve esitatakse jooksva kalendrikuu alguses, maksetähtajaga 14 päeva,
- alates 7. kuust on automaatselt pikeneva rendiperioodi pikkuseks üks kalendrikuu
- katkestamise võimalus hiljemalt 10 päeva enne järgmise kalendrikuu algust

Küsige Wildixi VoIP lauatelefonide rendipakkumist: esecom@esecom.ee või telefonilt +372 6025900.