Kõrvaklapi rent

Wildix seadmeid on võimalik juriidilistel isikutel kasutamiseks rentida.
Wildix HWSaaS seadmete rendipakkumise eelised:
- rendilepingu alguses kõik uued seadmed,
- uue tooteversiooni turuletulekul lisatasuta ümbervahetus,
- rendiperioodil on alati tagatud töökorras seade, ka juhul kui seade puruneb kliendi süül,
- seadmete rentija ei pea kasutama Wildxi tarkvara ega lahendusi,
- rendilepingu lõpetamise võimalus koos seadmete tagastamisega igal ajahetkel!

Wildix HWaaS rendilepingu finantstingimused:
  rendiperioodi mõõtühik 1 kalendrikuu,rendileping on tähtajatu,
- minimaalne esimene rendiperiood on 6 kalendrikuud,
- esimese 6 kalendrikuu tasu tuleb tasuda kohese ettemaksuna,
- rendiperioodi tasu arve esitatakse jooksva kalendrikuu alguses, maksetähtajaga 14 päeva,
- alates 7. kuust on automaatselt pikeneva rendiperioodi pikkuseks 1 kalendrikuu,
- katkestamise võimalus hiljemalt 10 päeva enne järgmise kalendrikuu algust

Küsige Wildixi kõrvaklappide rendipakkumist: esecom@esecom.ee või telefonilt +372 6025900.